SDOS

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Program

Dokumenty

-Vytvořit hospodářsky samostatné okresy po celém světě.

-Vytvoření třístupňového systému: obec nebo město
                                                        okres
 
                                                      světový systém

-Světový moudrý systém vytváří objektivní rámcová pravidla a kontroluje dodržování.


-Světový systém provádí investice přesahující možnosti okresů a soukromých subjektů např. kosmický program, společensky prospěšný výzkum a pomoc při řešení mimořádných událostí.


-Okresy doplňují pravidla dle objektivní potřeby v souladu se systémem v nezbytně nutné místní formě.


-Obce a města aplikují řízení podobné akciové společnosti a majitel nemovitosti se stává akcionářem.


-Vytvořit systémovou počítačovou síť k zabezpečení nerušeného provozu systému.


-Internet zůstane jenom pro amatérské používání.


-Systém zabezpečuje bezhotovostní finanční toky a zruší úročení.


-Zjednoduší se daňový výběr (zruší se daňové formuláře).


-Pouze dvě daně: systémová - procentem z finančních toků
                             místní - obecně městská (dnes daň z nemovitosti)

-Nízké daňové zatížení.


-Služby kde lze objektivně adresně rozdělit si platí subjekt sám (např. používání silnic).


-Z daňového výnosu světového systému nejsou poskytovány žádné dotace.


-Zamezí se poškozování třetích stran.


-Za zaměstnance neplatí zaměstnavatel žádné odvody (daň z příjmu je zrušena).


-Zdravotní pojišťovny si stanoví vlastní pojistné programy (včetně ceny a případnou spoluúčast).


-Stejné podmínky platí i pro program sociální.


-Je možno složit vratnou kauci a pojištění neplatit.


-Postupně se zavede od mateřských škol až po základní (provozuje světový systém), jednotný úřední neutrální světový systémový jazyk Esperanto (místní jazyky jsou volitelný předmět).


-Střední a vysoké školství provozované soukromými subjekty.


-Přímou se opatření nastavíující ve světě objektivně demografický vývoj (postupné snížení obyvatel ve světě).


-Vězni se umístí do uzavřených průmyslových zón, kde se střídají v nepřetržitém provozu po 12 hodinách denně. Zde jsou umístěni i ti, co se vyhýbají placení za způsobenou škodu a újmu po dobu, než si na ni vydělají.


-Armáda se transformuje a zahrne do policejních sil zaručující bezpečné prostředí na planetě.


-Městské a obecní strážní nebudou mít zbraně ohrožující život.


-Zbraně smí používat pouze policie ve službě.


-Válečné konflikty systém nepřipustí.


-Nastolíme rovnováhu a harmonii s životním prostředím.


-Systém podporuje a stojí za lidmi, co mají zájem o stav společnosti.


-Moudrá lidská společnost s dlouhodobým a udržitelným spokojeným rozvojem.

 

Systémová demokratická objektivní strana je prostředek sloužící k vybudování světového demokratického objektivního systému.  V globalizovaném světě je potřeba vytvořit jasná pravidla pro celý svět. Pravidla sestavují moudří lidé a zajišťují výběr nejlepšího řešení z možných. Pravidla vytvoří rovnováhu a harmonii na celém světě.

Moudrý člověk je nejvyšší přirozená autorita na planetě.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky